Apteki w sieci.

Istnieją dwa typy sieci aptek, które funkcjonują na polskim rynku farmaceutycznym. W pierwszej grupie aptek zawierają się te, będące w ścisłym związku z międzynarodowym hurtownikiem. Ich liczba- tych działających za pośrednictwem wiodących na rynku farmaceutycznym graczy (Pelion, Neuka/Penta, ACP Pharma i Farmacol)- jest szacowana na kilkaset punktów sprzedaży działających w Polsce. Istnieją również mniejsze sieci sprzedaży funkcjonujące na rynku, które są powiązane z regionalnymi dostawcami. Tak więc mamy, na przykład Hygieię z siedzibą w Krakowie, z którą powiązanych jest kilkanaście aptek w Krakowie. W rezultacie, po wprowadzeniu w życie w 2004 roku regulacji w prawie farmaceutycznym, zezwalającym pojedynczemu podmiotowi na posiadanie nie więcej niż 1% aptek w danym województwie, firmy farmaceutyczne zapragnęły zwiększyć zasięg swoich sieci obchodząc tą regulację na wiele sposobów. Otwiera się apteki wykorzystując różnorodny kapitał i koneksje powstałe na podstawie umów cywilno-prawnych. Inny rodzaj sieci aptek składa się z tych pozbawionych koneksji z hurtownikami (niezależne sieci). W tej grupie, żaden z graczy nie posiada więcej jak 100 aptek, a sieć składa się z nie więcej jak 20 punktów sprzedaży.

Comments are closed.